Vi utför lackförsegling och behandling med Autosmart Silver Seal

Silver Seal. Ett fullständigt skyddspaket för Din bil

SILVER SEAL NANO 2K

Autosmart har med ny teknik tagit fram ett modernt system för glansförsegling med Silver Seal Nano 2K.

 

Vad är glansförsegling?

Glansförsegling är en effektiv och hållbar behandling av bilens lack för att skydda lacken och ge/bibehålla ett mycket högt glanstal. Silver Seal Nano 2K erbjuder ett starkt och mycket långvarigt skydd mot UV-ljus, kemikalier, salt och fukt samt ger/bibehåller ett mycket högt glanstal.

Även om skyddfaktorn finns under en lång tid, så minskar ofta det ytskikt, som gör att bilen är lätt att tvätta. Man bör därför göra en årlig översyn där det ofta räcker med att lägga ett nytt toppskikt.

Silver One

Moderna lacker är ofta inte helt färdighärdade när de kommer ut till sina nya ägare. Detta ställer stora krav på hur bilen behandlas och skyddas för att stoppa eller förstöra härdningsprocessen.
För dessa fordon finns möjligheten att under bilens första år lägga Silver One för att låta lacken andas och härda färdigt.  Efter ett år bör man återkomma och lägga en glansförsegling för att få det långvariga och starka skydd som lacken behöver.